Do kwiatów i kwiatów kwaśnolubnych.

Siła + Natura + Ekologia = Nawóz do kwiatów Garden Home

Oferowany przez firmę Garden Home produkt to nawóz organiczno mineralny zawierający Guano. Guano to odchody ptaków morskich jak kormoranów, pingwinów, głuptaków.
W Polsce według prognoz, przez najbliższe 5 lat nawozy mineralno organiczne mają osiągnąć 70 procent rynku nawozowego tak jak jest w innych krajach unijnych. Wpływ na to ma rosnąca wiedza potencjalnych klientów o ekologii i o jej korzyściach dla zdrowia. Nawozy organiczno mineralne są nie tylko przyjazne środowisku, ale także bardzo skuteczne. Oferowany nawóz przez firmę Garden Home posiada szereg zalet wyróżniających go na tle innych nawozów na rynku.

Cechy wyróżniające nawóz pod względem jakościowym:

Do zastosowania przy uprawie wszystkich kwiatów i bylin

Wzbogaca,odżywia i utrzymuje żyzność gleby

Bujne kwitnienie

Ułatwia proces tworzenia próchnicy

Działanie do 90 dni

Aktywizuje życie w glebie

Duża zawartość substancji organicznej GUANO

Zwiększona Odporność Naturalna Na Choroby I Szkodniki

Zrównoważona formuła składników odżywczych sprzyja równomiernemu, homogenicznemu wzrostowi

Wysoka zdrowotność warzyw

Guano nawóz do kwiatów
Guano Nawóz do kwiatów kwaśnolubnych

Skład nawozu do kwiatów

Organiczno-mineralny nawóz NPK 6+3+8
z zastosowaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ( kat.2 i kat.3 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 1069/2009),siarczanu potasu pochodzącego z przetworzenia wywaru z melasy,substancje roślinne powstałe przy produkcji żywności,używek i pasz dla zwierząt,minerały iglaste,kizerytu,guano ptaków morskich.
6% N   azot całkowity
3% P2O5   pięciotlenek fosforu całkowity
8% K2O     całkowity tlenek potasu

 

Składniki podstawowe:

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ( kat.2 i kat.3 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009) , mączka kostna , rogowa,siarczan potasu pochodzący z przetworzenia wywaru z melasy , substancje roślinne powstałe przy produkcji żywności , używek i pasz dla zwierząt ( kompost z wytłoków z winogron ?,minerał iglasty , kizeryt, guano ptaków morskich ( 5 % ) – o niskiej zawartości chlorków.

Składniki dodatkowe:
2,0 % MgO   tlenek magnezu całkowity
1,7 % MgO   tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie
5,8 % S          siarka całkowita
5,7 % S           siarka rozpuszczalna w wodzie
1,9 %  Na        sód
51,2 %             substancja organiczna

Substancje pomocnicze:
Zawiera środki wiążące pył.

Skład nawozu do kwiatów kwaśnolubnych

Organiczno-mineralny nawóz NPK 8+3+5
Z zastosowaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (  kat.3 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009), bazy nawozowej, minerałów ilastych, substancji roślinnych powstałych przy produkcji żywności, używek i pasz dla zwierząt.


8 % N   azotu całkowitego 

5,7 % N  azotu dostępnego (N, rozpuszczalnego w CaCI2)
3% P2O5    fosforanu całkowitego

1,7 % P2O5  fosforanów rozpuszczalnych w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
5% K2O     całkowitego tleneku potasu

 

Składniki podstawowe:

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ( kat.3 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009),  (odchody drobiu, mączka mięsno -kostna), siarczan amonu, minerały ilaste ( bentonit ), substancje roślinne powstałe przy produkcji żywności, używek i pasz dla zwierząt (wywar melasowy), kizeryt.

Składniki dodatkowe:
2,0 % MgO   tlenku magnezu całkowitego
1,8 % MgO   tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie
10,1 % S           siarki rozpuszczalnej w wodzie
55 %             substancji organicznej

Substancje pomocnicze:

Zawiera wywar z melasy służący do wiązania pyłu i granulatu.

Formy azotu:

5,7 % N azotu amonowego

więcej jak nawóz garden home

Nasze Produkty

Guano nawóz do tuj
Guano nawóz do kwiatów
Guano Nawóz do kwiatów kwaśnolubnych
guano nawóz do warzyw
Nawóz do trawników z guano
Guano - nawóz do krzewów owocowych
Przejdź do sklepu

Garden Home
Joanna Pawlaczyk-Bieniek
Malawa 819 B
36-007 Krasne
nip: 813-316-46-15
regon: 180479320
biuro@gardenhome24.pl
tel. 609 092 691